Om Dynamic Partners

Dynamic Partners AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som har varit verksamma inom bemanningsbranschen sedan 1999.

Vår målsättning är att bygga upp långsiktiga relationer i ömsesidigt förtroende med befintliga och nya kunder, genom att förmedla kvalitativ och kompetent arbetskraft.

Vår affärsidé är att Du som kund får rätt bemanning på rätt plats i rätt tid.

Efter kundens önskemål upprättar vi (naturligtvis kostnadsfritt) en kravprofil för att finna de mest lämpade personerna för uppdragen och vi följer även upp arbetet under och efter uppdragen.

Vid längre inhyrningsperioder lämnar vi gärna en fördelaktig offert och vid återkommande inhyrning föreslår vi gärna ett ramavtal för att för kundens räkning säkerställa priser, leveransvillkor etc.

Vi lägger ner stor möda på att kunden alltid skall känna trygghet och säkerhet i samarbetet med Dynamic Partners AB och vår ambition är bland annat att säkerställa:

  • Auktoriserat bemanningsföretag.
  • Välutbildad och erfaren personal.
  • Kollektivavtal genom bemanningsföretagen (samtliga LO förbund).
  • Enhetlig klädsel och egna verktyg.
  • Kontinuitet i uppdragen genom minimal personalomsättning.
  • Stationär eller ambulerande arbetsledning som finns alltid tillgänglig.
  • Hög servicenivå.

Dynamic Partners AB har tecknat bemanningsavtalet med Almega, vilket innebär att vi i själva verket har tecknat avtalet med alla 18 LO förbunden.

Vi är auktoriserade som bemanningsföretag genom Almega och följer därigenom de etiska regler som ställs på oss genom arbetsgivarorganisationen.

Vi har Fora-försäkring tecknad för personalen, samt ansvarsförsäkring tecknad
i Trygg Hansa.