Vi är specialister på att leverera medarbetare inom lager/logistiksektorn.

Dynamic Partners AB har sedan starten 1999, varit specialister på att leverera medarbetare inom lager/logistiksektorn. Vi tillhandahåller alla typer av truckförare och orderplockare.

Dynamic Partners har målsättningen, att vi skall ses som det självklara valet för företag som vill bemanna och rekrytera inom lager och produktion.

För att våra kunder skall kunna känna sig trygga så begär vi utdrag ur belastningsregistret för att vara säkra på vem vi arbetar med.

Dynamic arbetar eller har arbetat med, allt från de största drakarna till mindre aktörer på marknaden, detta gör oss oerhört flexibla på de krav som ställs på
kompetensnivå gentemot våra medarbetare.